HEUER Stand-Lift

Ergonomie²+ - Höja och vrida, fritt i rummet

HEUER Stand-Lift är den perfekta kompletteringen till HEUER skruvstycken. Ger ergonomiskt arbete utan arbetsbänk.  
  
Arbetsstycken av olika storlek och slag skruvas fast så de passar till sin bearbetning. 
 

Med fyra fundamentbultar förankras Heuer-Pelarlift stadigt i golvet.

Rätt höjdanpassning till arbetsstyckets storlek är ytterst viktigt bl a i skolor för att undvika belastningsskador.  
  
HEUER Stand-Lift underlättar bearbetningen vid skruvstycket eftersom höjden enkelt kan varieras inom 200 mm och vridas 360º.  
  
Mera:  
En extremt stadig fot ger flexibel placering och kräver liten plats, dessutom utan arbetsbänk. Sålunda kan arbeten utföras vid minimum av plats från alla håll.
  
  
En gasfjäder, som anpassas till respektive skruvstycke gör denna praktiskt taget viktlös och därmed lätt att ställa in till rätt arbetshöjd.  
  
HEUER Stand-lift kan naturligtvis också användas tillsammans med andra anordningar och apparater, till exempel i kombination med en slipbock eller en liten bänkskiva.