HEUER skruvstycke

Helt smitt i stål

HEUER skruvstycket är ett äkta kvalitetsverktyg. Helt smitt i stål garanterar att skruvstycked ej går att knäcka. Genom delarnas höga kvalitet ger helheten exakthet, tillförlitlighet och lång livslängd.   
  
De seriemässigt sänksmidda spänn-och rörspännbackarna utgör vårt flaggskepp, så hållfasta att vi kan garantera att de ej kommer att bli obrukbara.

Den skyddade lagringen av precisionsspindeln är belägen i skruvstyckets främre back och optimalt skyddad mot försmutsning och mekaniska skador. Ett plus, som endast HEUER-Skruvstycken erbjuder.

På grund av den slanka sänksmidda styrskenan får man ett stort spänndjup. Den dubbla inneliggande prismaföringen är på bästa sätt skyddad från skadegörelse och försmutsning. Stora allsidigt bearbetade ledytor garanterar en stor exakthet, lätt gång av ledskenan och en glappfri inspänning, viktigt vid känsliga arbetsstycken.  
  
Ytterligare fördelar är den skyddade lagringen av precisionsspindeln, den skyddade dubbla trapetsgängade spindeln, den enkla justerbara centriska styrningen. Allt detta är avgörande för den höga kvaliteten. Den nitade säkerhetsringen av stål vid spindeländen ger den nödvändiga säkerheten. Ett städ är integrerat på bakre backen.  
  
HEUER skruvstädet är genom sitt noggranna och genomtänkta utförande ett skolexempel på tillförlitlighet och lång livslängd. Idealisk för tunga verkstäder.. Dessutom "Made in Germany".

Ta reda på varför kvalitet lönar sig här!

Välj en backbredd:
Backbredd
160mm
Vikt
~ 27kg
Backbredd
225mm
Spänndjup
100mm
Min och max rörspännvidd Ø
27-100mm
Artikelnr
100160
Tillgängliga tillbehör:
(Alla uppgifter gäller uteslutande för HEUER-produkter)

I detalj

 1. Förzinkad spindellås med nitad säkringsring av stål
 2. Sänksmidd framback
 3. Skyddad lagring av precisionsspindeln
 4. Ythärdade spännbackar
 5. Slank men stabil sänksmidd styrskena ger stort inspänningsdjup
 6. Hög och optimalt fördelad spännkraft genom centriskt placerad och väl skyddad spindel med dubbelgängade trapetsgängor, vilket ger snabb öppning och inspänning
 7. Rörbackarna är en integrerad av resp. spännback
 8. I den sänksmidda bakre backen ingår städet (100: 42x38 mm; 120: 49x47 mm; 140: 61x55 mm; 160/180: 72x68 mm)
 9. Påsmidd kraftig spindelmutter
 10. Sänksmidd styrleder
 11. Centralt placerad inställningsskruv för styrning
 12. Den dubbla prismastyrningen är inkapslad och skyddas från smuts och åverkan. Stora allsidigt bearbetade ledytor garanterar precision och lång livslängd
 I den sänksmidda bakre backen ingår städet